Badania naukowe

Skupiają się na zagadnieniach wykorzystania dokładnych obserwatorów stanu w komputerowych systemach sterowania realizujacych algorytmy sterowania optymalnego.