Biografia

ur. 1972

2014
doktor habilitowany nauk technicznych
dyscyplina: Automatyka i Robotyka
specjalność: komputerowe systemy sterowania
tytuł monografii: Policy-based Reconfiguration of the Computer Control Systems
Politechnika Opolska

2002
doktor nauk technicznych
dyscyplina: Automatyka i Robotyka
specjalność: informatyka, systemy sterowania
tytuł rozprawy: Całkowe obserwatory stanu w komputerowych systemach sterowania
AGH w Krakowie

1997
magister inżynier elektryk
specjalność: Automatyka i Metrologia Elektryczna
tytuł pracy: Metodyka projektowania i badania ukladów sterowania z wykorzystaniem algorytmów opartych na bazie logiki rozmytej
Politechnika Opolska

1992
technik elektromechanik
specjalność: Elektromechanika ogólna
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju
(...obecnie Regionalne Centrum Ksztalcenia Zawodowego...)