Dydaktyka

Wybrane zajęcia (prowadzone w latach ubiegłych oraz obecnie)
na kierunkach Informatyka oraz Automatyka i Robotyka: