Publikacje

1997

1. Korniak J., Pelc M.: Metodyka projektowania i badania układów sterowania z wykorzystaniem algorytmów opartych na bazie logiki rozmytej. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Opolska, Opole, 1997, Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO.

2. Pelc M.: Programowa realizacja algorytmu regulatora rozmytego w zastosowaniu do sterowania obiektem z opóźnieniem. Materiały 19. Międz. Symp. Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, 1997, s. 220-224.

3. Korniak J., Pelc M.: Możliwości wykorzystania przybornika Fuzzy Logic programu MATLAB do badania i projektowania układów automatyki. Materiały II Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice, Częstochowa-Poraj, 1997, s. 57-60.

4. Korniak J., Pelc M.: Możliwości wykorzystania przybornika Fuzzy Logic Toolbox programu MATLAB do badania i projektowania regulatorów. Materiały I Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 1997, s. 239-246.

1999

5. Byrski W., Pelc M.: Współpraca regulatorów klasycznych, rozmytych i LQG w układzie stabilizacji wyparki olejowej. Materiały XIII Krajowej Konferencji Automatyki KKA99, Opole, 1999, tom 2, p. 315-318.

2002

6. Pelc M.: Całkowe obserwatory stanu w komputerowych systemach sterowania. Rozprawa doktorska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie,
Promotor: dr hab. inż. Witold Byrski, prof. AGH.
Recenzenci: dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO,
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda.

7. Byrski W., Pelc M.: Dokładne odtwarzanie stanu w systemach sterowania. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki KKA2002, Zielona Góra, 2002, s. 113-118.

2004

8. Byrski W., Pelc M.: The finite time state observers and its cooperation with kalman filter algorithm. Proceedings of 23rd Iasted International Conference on Modelling, Identification, and Control, Grindelwald, Switzerland, 2004, p. 256-262.

9. Byrski W., Pelc M.: Algorytmy całkowych obserwatorów stanu o przełączanej strukturze. Półrocznik Automatyka AGH, t. 8 z. 3 s. 261-271, Kraków, 2004.

2005

10. Byrski W., Pelc M.: Modelling and simulation of state observers in the computer control systems. Proceedings of 39th Spring International Conference MOSIS05, Hradec nad Moravici, Czech Republic, 2005, p. 274-281.

11. Byrski W., Pelc M.: The Adaptive Integral Multi-Observer with Switched Moving Windows. Proceedings of Iasted International Conference on Modelling, Identification, and Control, MIC 2005, Innsbruck, Austria, 2005.

12. Byrski W., Pelc M.: Multi-observer approach for the best state reconstruction in finite time. 17th IMACS world congress : Scientific computation, applied mathematics and simulation, Paris, France, July 11-15, 2005.

13. Pelc M.: Linux-praktyka administracji. Książka, Wydawnictwo Nakom, Poznań, 2005.

2006

14. Byrski W., Pelc M.: Continuous and discrete integral state observers in on-line control systems. Proceedings Of 40th Spring International Conference MOSIS06, Prerov, Czech Republic, 2006.

15. Pelc M.: Application of parallel computing in the exact state reconstruction. Proceedings of IEEE International Conference on Systems Engineering ICSE 2006, Coventry, UK, 2006, pp. 337-340.

16. Pelc M.: Computer cluster as a tool in the continuous exact state reconstruction. Proceedings of IEEE Parelec 2006, Białystok, Poland, 2006.

2007

17. Gola M., Pelc M.: Simulation of distributed control systems in virtual computer environments. Proceedings Of 41st Spring International Conference MOSIS07, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, 2007.

18. Pelc M.: Continuous state observers computation analysis in the computer clusters. IASTED MIC 2007, Innsbruck, Austria, 2007.

19. Pelc M.: Time expenses analysis of discrete state observers computation. IASTED MIC 2007, Innsbruck, Austria, 2007.

20. Pelc M.: Full parallel decomposition of computational algorithm with discrete state estimator. IASTED PDCS 2007, Cambridge, Massachusetts, USA 2007.

21. Pelc M., Anthony R.: Towards policy-based self-configuration of embedded systems. In SIWN System and Information Sciences Notes, volume 2(1), 2007, s. 20-26.

2008

22. Anthony R., Pelc M., Ward P., Hawthorne J.: A Run-Time Configurable Software Architecture for Self-Managing Systems. Proceedings of ICAC 2008, Chicago, Illinois, USA, 2008.

23. Ward P., Pelc M., Hawthorne J., Anthony R.: Embedding Dynamic Behaviour into a Self-configuring Software Systems. Autonomic And Trusted Computing (Springer, Lecture Notes In Computer Science), 2008, p. 373-387.

24. Anthony R., Ward P., DeJiu Chen, Rettberg A., Hawthorne J., Pelc M., Törngren M.: A Middleware Approach to Dynamically Configurable Automotive Embedded Systems. Proceedings of IVSCS 2008, Dublin, Ireland, 2008 (w druku).

25. Anthony R., Pelc M., Ward P., Hawthorne J., Pelc M.: A Flexible and Robust Run-Time Configuration for Self-Managing Systemss. Proceedings of SASO 2008, Isola di San Servolo (Venice), Italy (w druku).

2009

26. Anthony R., DeJiu Chen, Pelc M., Persson M., T¨orngren M., Ward P., Hawthorne J., Context-Aware Adaptation in DySCAS. Electronic Communications of the EASST Journal, 2009, Volume 19, s. 1-15

27. Anthony R., Pelc M., Ward P., Hawthorne J. A Software Architecture supporting Run-Time Configuration and Self-Management. Communications of SIWN Journal, Vol. 7, May 2009, pp. 103-112

28. Pelc M., Anthony R., Ward P., Hawthorne J. Practical Implementation of a Middleware and Software Component Architecture supporting Reconfigurability of Real-Time Embedded Systems. Proceedings of 2009 International Conference on Computational Science and Engineering, Vancouver, Canada, pp. 394-401

29. Pelc M., Anthony R., Byrski W> Policy Supervised Exact State Reconstruction in Real-Time Embedded Control Systems. Proceedings of ACD2009, Zielona Góra, 2009 (w druku)

30. Pelc M., Anthony R., Ward P., Hawthorne J. Towards Context-Awareness and Self-Configuration of Embedded Systems: Resource Usage and Real-Time Characteristics. Proceedings of ACD2009, Zielona Góra, 2009 (w druku)

2010

31. Anthony R., Pelc M., Byrski W., Context-Aware Reconfiguration of Autonomic Managers in Real-Time Control Applicaitons. Proceedings of ICAC2010, Washington DC, USA, 2010

32. Pelc M., Anthony R., Policy-Based Self-Management in Embedded Systems. International Transactions on Systems Science and Applications, Vol. 6, No. 1, May 2010, pp. 43-59

33. Pelc M., Anthony R., Byrski W., Context-Aware Real-Time Systems With Autonomic Controllers. Proceedings of ICPCA2010, Maribor, Slovenia, 2010

34. Pelc M., Anthony R., Kawala-Janik A., Context-Aware Autonomic Systems in Real-Time Applications : Performance Evaluation. Proceedings of ICPCA2010, Maribor, Slovenia, 2010

2011

35. Pelc M., Rekonfigurowalne autonomiczne systemy sterowania. Pomiary Automatyka Kontrola, Gliwice, Polska, 2011, nr 5, pp. 460-462

36. Pelc M., Architecture For Hierarchical Policy-Supervised Fault Detection Component / Middleware. Proceedings of DPS.11, Pomiary Automatyka Kontrola, Gliwice, Polska, 2011, nr 9, pp. 1005-1010

37. Haffiz Shuaib, Richard J Anthony and Mariusz Pelc, A Framework for Certifying Autonomic Computing Systems. Proceedings of ICAS2011, Venice, Italy, 2011, pp. 122-127

38. Pelc M., Application of agile policies to the problem of features interaction prevention. Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, Polska, 2011, vol. 20, No. 5A, pp. 118-122

39. Pelc M., A framework for verification of context-aware policysupervised autonomic systems. Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, Polska, 2011, vol. 20, No. 5A. pp. 112-117

40. Pelc M., Self-tuning run-time reconfigurable PID controller. Archives of Control Science, Gliwice, Polska, 2011, vol. 21(2), pp. 121-137

41. Richard J. Anthony, Mariusz Pelc and Haffiz Shuaib, The Interoperability Challenge for Autonomic Computing. Proceedings of EMERGING 2011, Lisbon, Portugal, 2011, pp. 13-19

42. Richard J. Anthony, Mariusz Pelc and Haffiz Shuaib, Brief Announcement: Towards Interoperability Standards and Services for Autonomic Systems. Stabilization, Safety and Security of Distributed Systems, Springer LNCS, pp. 435-436

2012

43. Aleksandra Kawala-Janik, Mariusz Pelc, Policy-based computing in adaptive filtering. IC SPETO 2012, Ustron, Polska, pp. 139-140

44. Aleksandra Kawala-Janik, Mariusz Pelc, Richard Anthony, James Hawthorne, Jixin Ma, Human-computer interface based on novel filtering algorithm. IC SPETO 2012, Ustron, Polska, pp. 175-176

45. Pelc M., Software Reconfigurable Fuzzy Pi-Type Controller for DC Generator with Separate Excitation. MMAR'2012, pp. 291 - 296

46. Jerzy Baranowski, Pawel Piatek, Aleksandra Kawala-Janik, Mariusz Pelc and Richard Anthony: Application of kernel density estimators for analysis of EEG signals. Proc. UCAmI 2012 (Springer LNCS)

47. ANTHONY, R., PELC, M., SHUAIB H.: An Interoperability Service for Au-tonomic Systems, International Journal on Advances in Intelligent Systems, vol. 5, no. 3 & 4, 2012, pp. 341-356.

2013

48. Pelc M.,: Policy based reconfiguration of the computer control system, Monograph, Opole University of Technology Publishing House, 2013, 161 pages. ISBN 978-83-62736-97-3, ISSN 1429-6063.

49. Podpora M., Kawala-Janik A., Pelc M., Policy-based Self-configuration of Autonomous Systems Information Inputs. Proceedings of the 2013 IEEE 7th Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), ISBN 978-1-4799-1426-5, vol 2, pp. 845-848.

50. Kawala-Janik A., Podpora M., Pelc M., Piatek P., Baranowski J., Implementation of an Inexpensive EEG Headset for the Pattern Recognition Purpose. Proceedings of the 2013 IEEE 7th Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), ISBN 978-1-4799-1426-5, vol 2, pp. 399-403.

2014

51. Pelc M.,: Context-aware Fuzzy Control Systems, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2014, vol. 24, Issue 05, p. 825, Print ISSN: 0218-1940, Online ISSN: 1793-6403 (IF: 0.43).

52. Kawala-Janik A., Baranowski J., Podpora M., Piatek P., Pelc M., Use of a Cost-Effective Neuroheadset Emotiv EPOC for Pattern-Recognition Purposes. International Journal of Computing, vol 13, Issue 1, pp. 25-33. ISSN: 2312-5381.

53. Kawala-Janik A., Podpora M., Baranowski J., Bauer, W., Pelc M., Innovative approach in analysis of EEG and EMG signals — Comparision of the two novel methods. Proceedings of the IEEE 2014 19th International Conference On Methods and Models in, pp. 804-807.

2015

54. Kawala-Janik A., Pelc M., Podpora M.,: Method for EEG Signals Pattern Recognition in Embedded Systems, Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN: 1392-1215, Vol. 21, No. 3/2015 - pp.3-9 (IF: 0.561).

2016

55. Pelc M., Stach T., Swierczynska D.,: An Architecture for a Cached Policy-based Decision Making Systems, Proceedings of the IEEE 2014 21st International Conference On Methods and Models in (to appear).

56. Pelc M., : Analysis of Policy-based Systems with AGILE policies using Petri Nets, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2016, Print ISSN: 0218-1940, Online ISSN: 1793-6403 (IF: 0.43) (to appear).

57. Pelc M., Galus D.: Adaptation Architecture for Self-healing Computer Systems, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2016, Print ISSN: 0218-1940, Online ISSN: 1793-6403 (IF: 0.43) (to appear).

2017

58. Mariusz Pelc, Dawid Galus: Adaptation Architecture for Self-Healing Computer Systems., International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 27(5): 791-816, (2017)

59. Magda Zolubak, Mariusz Pelc, Aleksandra Kawala-Janik, Rafal Stanislawski: An expert system for pre-diagnostics screening using neurofeedback signals., MMAR 2017: 636-641

60. Dominika Swierczynska, Tomasz Stach, Mariusz Pelc: Toward cache based decision making embedded control systems., MMAR 2017: 999-1004

61. Patrick Schembri, Richard Anthony, Mariusz Pelc: Detection of Electroencephalography Artefacts using Low Fidelity Equipment., PhyCS 2017: 65-75

2018

62. Volodymyr Khoma, Mariusz Pelc, Yuriy Khoma: Artificial Neural Network Capability for Human Being Identification Based on ECG., MMAR 2018: 479-482

63. Tomasz Stach, Mariusz Pelc, Jacek Korniak: Evaluation of Packet Delay Effect on Control Quality in Networked Control Systems., MMAR 2018: 591-596

64. Aleksandra Kawala-Janik, Magda Zolubak, Waldemar Bauer, Bartosz Nazimek, Tomasz Sobolewski, Radek Martinek, Marcin Sowa, Mariusz Pelc: Implementation of Non-Integer Order Filtering for the Purpose of Disparities Detection in Beta Frequencies - A Pilot Study., MMAR 2018: 607-612

65. Dominika Swierczynska, Tomasz Stach, Mariusz Pelc: Toward a Framework for Evaluation of Cache-Based Decision Making Process., MMAR 2018: 855-858

66. Patrick Schembri, Richard Anthony, Mariusz Pelc: The Feasibility and Effectiveness of P300 Responses using Low Fidelity Equipment in Three Distinctive Environments., PhyCS 2018, 77-86

67. Patrick Schembri, Richard Anthony, Mariusz Pelc: Detection of Artifacts Using a Non-invasive BCI on the Basis of Electroencephalography While Utilizing Low-Cost Off-the-Shelf Equipment., PhyCS (Selected Papers) 2018, 93-109

2019

68. Mariusz Pelc, Yuriy Khoma, Volodymyr Khoma: ECG Signal as Robust and Reliable Biometric Marker: Datasets and Algorithms Comparison. Sensors 19(10): 2350 (2019)

69. Patrick Schembri, Mariusz Pelc, Jixin Ma: The Effect that Auxiliary Taxonomized Auditory Distractions have on a P300 Speller while utilising Low Fidelity Equipment., CEEC 2019: 118-123

70. Patrick Schemrbi, Mariusz Pelc, Jixin Ma: The Effect That an Auditory Distraction with Differing Levels of Intensity Have on a Visual P300 Speller While Utilizing Low Fidelity Equipment: Alongside the Development of a Taxonomy., CHIRA 2019: 50-58

71. Patrick Schembri, Mariusz Pelc, Jixin Ma: Comparison between a Passive and Active response task and their effect on the Amplitude and Latency of the P300 component for Visual Stimuli while using Low Fidelity Equipment., EMBC 2019: 4566-4571

72. Magda Zolubak, Barbara Grochowicz, Mariusz Pelc, Aleksandra Kawala-Sterniuk: Stress analysis recorded in the EEG signal based on mathematical markers., MMAR 2019: 625-628

2020

73. Aleksandra Kawala-Sterniuk, Michal Podpora, Mariusz Pelc, Monika Blaszczyszyn, Edward Jacek Gorzelanczyk, Radek Martinek, Stepán Ozana: Comparison of Smoothing Filters in Analysis of EEG Data for the Medical Diagnostics Purposes., Sensors 20(3): 807 (2020)

74. Patrick Schemrbi, Mariusz Pelc, Jixin Ma: Impact of Mental Fatigue during Repetitive Exercises of a Visual P300 Speller. BIOSIGNALS 2020: 156-163