dr hab. inż. Mariusz Pelc, profesor uczelni

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Katedra Informatyki

ul. Proszkowska 76, 45-758 Opole
(Budynek 3, pokój 409)

tel. 774498662

e-mail: m.pelc(at)po.edu.pl

Informacje Serwisu Nauka Polska